PRIVACY

Privacyverklaring

Dit document bevat de privacyverklaring van Praktijk Welzijn. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website van Praktijk Welzijn

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Praktijk Welzijn

Praktijk Welzijn

U leest op dit moment de privacyverklaring van Praktijk Welzijn.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Praktijk Welzijn verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Praktijk Welzijn, neem dan gerust contact op!

 • Praktijk Welzijn
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • https://praktijkwelzijn.nl/
 • KVK-nummer: 01174992

Doel gegevens

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door Praktijk Welzijn. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

3.A. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Praktijk Welzijn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

3.B. Analytics

De website van Praktijk Welzijn verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt.

3.C. Account aanmaken

Uw gegevens zullen verzameld worden als u een account aanmaakt op de website van Praktijk Welzijn. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een account voor u te kunnen maken, zoals uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord en emailadres.

3.D. Bestelformulier

Uw gegevens zullen verzameld worden als u een bestelling plaatst bij Praktijk Welzijn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw titel, voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoon en land.

3.E. Betaling

Praktijk Welzijn maakt gebruik van Mollie voor haar webshop om betaalmogelijkheden zoals iDeal of PayPal te kunnen realiseren. Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, zoals uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer), IP-adres en internetbrowser en apparaat type. In sommige gevallen, uw voor- en achternaam, adresgegevens, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant en overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Ontvangers

De gegevens die Praktijk Welzijn ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

4.A. Internetbureau Praes

De website van Praktijk Welzijn worden gehost bij internetbureau Praes. Als u contact opneemt via de formulieren via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van internetbureau Praes. De servers van internetbureau Praes worden gehost vanuit het TCNN Data Center op het Zernike Science Park in Groningen (Nederland).

4.B. Mollie

De betaalmogelijkheden op de website van Praktijk Welzijn worden mogelijk gemaakt door Mollie. Als u een betaling verricht, worden desbetreffende gegevens, en wanneer nodig van uw gebruikersprofiel, opgeslagen op de servers van Mollie. Deze gegevens worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL).

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Praktijk Welzijn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.A Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Praktijk Welzijn via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

5.B Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.C Mollie

Als u als consument (betaler) gebruik heeft gemaakt van Mollie bewaart Praktijk Welzijn uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Mollie ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Mollie uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Praktijk Welzijn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Praktijk Welzijn. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Praktijk Welzijn privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.

Uw rechten

6.A Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Praktijk Welzijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Praktijk Welzijn. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens

6.B Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Praktijk Welzijn. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

6.C Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Praktijk Welzijn vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het te laten wissen van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

6.D Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Praktijk Welzijn opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient Praktijk Welzijn al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening voor worden gebracht.

6.E Recht op indienden van een klacht

U heeft het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Praktijk Welzijn niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dat doen via deze site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

6.F Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Praktijk Welzijn uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruikt van uw persoonsgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Plichten

7.A Verwerken van gegevens

Praktijk Welzijn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Praktijk Welzijn via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

7.B Behouden van gegevens

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mail te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Praktijk Welzijn de betreffende dienst niet aanbieden.

7.C Delen van gegevens

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Praktijk Welzijn met anderen dan de hierboven partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

7.D Recht tot openbaren

Praktijk Welzijn behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Praktijk Welzijn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van Praktijk Welzijn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Privacy

8. Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

9. Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling met bijbehorende beroepscode
 • de kosten van het consult

De cookies staan uitgeschakeld voor deze website.
Je kunt cookies toestaan door op onderstaande knop te klikken.

6 WEGEN NAAR WELZIJN

Emotionele & Energetische wellness

Kom in balans en word weer blij door emotionele genezing.

Het lichaam als samenwerkend systeem

Balans in organen, klieren, lichaamssystemen, chacras en meridianen.

elimineer toxines

Zwaar metalen, vrije radicalen, chemicaliën, EMF-straling en tal van andere gifstoffen die de balans van je lichaam verstoren.

Pathogenen

Vind schimmels, bacteriën, virussen, of parasitaire indringers die je lichaam van binnenuit beschadigen.

Scheefstand

Correctie van het skelet en bindweefsel.

Voeding en levensstijl

Voedingsstoffen en leefgewoonten waar je lichaam naar verlangt integreren.

ERVARINGEN

NEEM CONTACT OP

BEL: 06 53 813 861