DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.praktijkwelzijn.nl) van Praktijk Welzijn. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig op risico van de gebruiker.

Praktijk Welzijn spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Praktijk Welzijn als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Praktijk Welzijn niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Praktijk Welzijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Praktijk Welzijn behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Praktijk Welzijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat:

  • het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen;
  • het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen;
  • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
  • gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Praktijk Welzijn aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Praktijk Welzijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • Vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van Praktijk Welzijn en garantie met betrekking tot het functioneren van de site Praktijk Welzijn
  • Voor eventuele virussen op de site of de server van Praktijk Welzijn die de informatie toegankelijk maakt.
  • Voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

6 WEGEN NAAR WELZIJN

Emotionele & Energetische wellness

Kom in balans en word weer blij door emotionele genezing.

Het lichaam als samenwerkend systeem

Balans in organen, klieren, lichaamssystemen, chacras en meridianen.

elimineer toxines

Zwaar metalen, vrije radicalen, chemicaliën, EMF-straling en tal van andere gifstoffen die de balans van je lichaam verstoren.

Pathogenen

Vind schimmels, bacteriën, virussen, of parasitaire indringers die je lichaam van binnenuit beschadigen.

Scheefstand

Correctie van het skelet en bindweefsel.

Voeding en levensstijl

Voedingsstoffen en leefgewoonten waar je lichaam naar verlangt integreren.

ERVARINGEN

NEEM CONTACT OP

BEL: 06 53 813 861